SDAB levererar transport- och logistiklösningar till nöjda kunder!

Klicka för större bild... Klicka för större bild...


- Vi erbjuder effektiva transporttjänster för distribution i Stockholms län samt närliggande kommuner i angränsande län.

- Vi vill ha en öppen dialog med våra kunder för att tillsammans hitta den bästa lösningen för vårt samarbete.

- Vi har stor erfarenhet med över 80 år i branschen.

- Vi erbjuder våra kunder logistiska helhetskoncept med inleverans till vår terminal i Västberga, lagring, sortering och leverans till slutkund, önskemål om packning, märkning, sammanställning etc ordnas enligt kundens behov.

- Vår terminal är ca 4000 m³ och anpassad till trepartslogistik och distribution.

- Vi distribuerar traktvis med erfarna chaufförer som har hög serviceanda.

- Vi samlastar uppdragen för effektiva och miljömässiga transporter.

- Vår specialitet är leveranser till byggarbetsplatser som kräver lite extra. Med drygt 25 års erfarenhet av detta och ett fortsatt bra samarbete med våra kunder vet vi att vårt koncept håller god kvalitet.